BDSMtest.czZDARMA

Otestujte se, jak moc jste "BDSM pozitivní"

Pozor, začínáme!

Všechny následující otázky testu jsou povinné, bez nich nelze test správně vyhodnotit.

Líbilo by se mi být v sexu bezmocný a být vydán partnerce na pospas.

Líbilo by se mi, kdybych předem nevěděl, co všechno budu muset vytrpět.

Rád bych svoji partnerku používal jako sexuální hračku.

Líbilo by se mi, kdyby mi byla působena bolest dosahující mé hranice.

Vzrušovalo by mě cítit, že má partnerka strach nebo slyšet jí křičet.

Líbilo by se mi, kdyby byl můj orgasmus pozdržen tím, že trpím bolestí.

Chtěl bych svoji partnerku přivádět do situací, kdy se stydí (pobyt na veřejnosti bez spodního prádla, se zavedeným vibrátorem apod.)

Líbilo by se mi vidět na partnerce stopy SM hrátek (otisky po kolíčcích, proužky po bičíku, …).

Líbí se mi předem vědět, co se mnou partnerka bude dělat

Líbilo by se mi dobrovolně se v sexu partnerce podřídit.

Líbí se mi, když partnerka nesplní příkaz jen proto, aby byla potrestána.

Byl bych rád, kdyby mi partnerka rozkazovala, co mám dělat.

Chtěl bych svoji partnerku trápit až k jejím hranicím.

Chtěl bych cítit podřízenost a poddanost své partnerky.

Rád bych byl bezmocný v okamžicích, kdy je mi působena bolest.

Líbilo by se mi partnerku kárat a následně trestat za její neposlušnost.

Chtěl bych slyšet partnerku křičet bolestí nebo v jejím obličeji pozorovat trýzeň a utrpení.

Vzrušovalo by mě, kdyby mě partnerka přivedla k hranicím, které mi dosud nebyly známy.

Líbilo by se mi, kdyby má partnerka neplnila příkazy a já ji na základě toho trestal.

Rád bych byl příkazem donucen zadržet orgasmus.

Vzrušuje mě, když musím partnerku orálně uspokojit.

Líbilo by se mi být trestán za špatné plnění úkolů či jejich neuposlechnutí.

Vzrušovalo by mě, kdybych své partnerce působil bolest prostřednictvím hraček (svorky, kolíčky, vosk, …).

Chtěl bych, aby mě mučili cizí lidé.

Chtěl bych, aby měla partnerka nadvládu nad mým tělem.

Líbilo by se mi na trhu koupit otrokyni.

Rád bych byl donucen poskytnout své tělo partnerce k ukojení jejího chtíče.

Líbilo by se mi partnerce způsobovat bolest.

Rád bych své partnerce předem oznamoval, že bude následovat bolest, mučení či ponížení a sledoval její reakce.

Chtěl bych být donucen k tomu, abych se své partnerce zcela podřídil.

Chtěl bych, aby moje partnerka plnila bez námitky mé příkazy.

Vzrušuje mě, když je mi na citlivých místech působena bolest.

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka zakázala vyvrcholit.

Líbilo by se mi vydat se partnerce plně na pospas a nechat se mučit.

Líbilo by se mi být přinucen sloužit jako otrok.

Líbilo by se mi být donucen k masturbaci před partnerkou.

Chtěl bych, aby mě partnerka ponižovala.

Vzrušovalo by mě, kdybych musel partnerku uspokojit, aniž by mi bylo umožněno mít orgasmus.

Líbilo by se mi bít partnerku na citlivých místech.

Líbilo by se mi být tvrdě potrestán.

Líbilo by se mi sledovat, že je mi partnerka zcela vydána na pospas.

Chtěl bych mít tělo partnerky k dispozici k hrátkám.

Lákalo by mě v roli katova pacholka trestat jiné osoby.

Líbilo by se mi zodpovědnost za svou osobu plně předat partnerce.

Vzrušovalo by mě, kdyby má partnerka musela při sexu či scénce snášet bolest.

Líbilo by se mi, kdyby pro mě partnerka dělala věci, které by normálně nedělala.

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka způsobovala bolest, kterou mohu jen stěží vydržet.

Chtěl bych, aby se mi partnerka plně podřídila.

Chtěl bych být své partnerce vydán na milost a nemilost.

Následující infomace slouží pouze pro statistické a demografické údaje. Do e-mailu Vám zašleme odkaz na výsledek pro případ, že byste ztratili adresu, nebo byste chtěli poslat výsledek třeba partnerovi.

E-mail

Věk

Bydliště (kraj)

Nakonec je tu jedna taková věc - výsledky testu jsou zdarma, to znamená že web nijak neprofituje. Na druhou stranu provoz a údržba webu něco stojí. Proto si dovolíme na Váš e-mail zaslat občasná reklamní sdělení (může obsahovat erotiku) z našeho partnerského erotického BDSM eshopu www.spoutana.cz. Přijde Vám 1-2 e-maily měsíčně. Odběr lze zrušit v prvním přijatém e-mailu, nebo každém dalším. Souhlasíte také že je Vám více jak 18 let. Více informací o zasílání reklamních sdělení najdete zde (otevře se v novém okně). Třeba Vám padne něco zajímavého do oka :-)

Souhlasím (pokud nesouhlasíte výsledky Vám bohužel nemůžeme poslat)