BDSMtest.czZDARMA

Otestujte se, jak moc jste "BDSM pozitivní"

Pozor, začínáme!

Všechny následující otázky testu jsou povinné, bez nich nelze test správně vyhodnotit.

Líbilo by se mi vidět na partnerce stopy SM hrátek (otisky po kolíčcích, proužky po bičíku, …).

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka způsobovala bolest, kterou mohu jen stěží vydržet.

Chtěla bych, aby mě partnerka ponižovala.

Byla bych ráda, kdyby mi partnerka rozkazovala, co mám dělat.

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka zakázala vyvrcholit.

Vzrušovalo by mě, kdyby mě partnerka přivedla k hranicím, které mi dosud nebyly známy.

Vzrušovalo by mě, kdybych své partnerce působila bolest prostřednictvím hraček (svorky, kolíčky, vosk, …).

Chtěla bych svoji partnerku trápit až k jejím hranicím.

Líbilo by se mi, kdyby pro mě partnerka dělala věci, které by normálně nedělala.

Vzrušovalo by mě, kdybych musela partnerku uspokojit, aniž by mi bylo umožněno mít orgasmus.

Líbilo by se mi, kdyby byl můj orgasmus pozdržen tím, že trpím bolestí.

Ráda bych byla příkazem donucena zadržet orgasmus.

Líbilo by se mi partnerku kárat a následně trestat za její neposlušnost.

Lákalo by mě v roli katova pacholka trestat jiné osoby.

Líbilo by se mi být tvrdě potrestána.

Chtěla bych svoji partnerku přivádět do situací, kdy se stydí (pobyt na veřejnosti bez spodního prádla, se zavedeným vibrátorem apod.)

Chtěla bych mít tělo partnerky k dispozici k hrátkám.

Líbilo by se mi partnerce způsobovat bolest.

Líbilo by se mi být v sexu bezmocná a být vydána partnerce na pospas.

Chtěla bych, aby mě mučili cizí lidé.

Líbilo by se mi, kdyby má partnerka neplnila příkazy a já ji na základě toho trestala.

Vzrušuje mě, když musím partnerku orálně uspokojit.

Vzrušovalo by mě, kdyby má partnerka musel při sexu či scénce snášet bolest.

Líbilo by se mi zodpovědnost za svou osobu plně předat partnerce.

Líbilo by se mi být trestána za špatné plnění úkolů či jejich neuposlechnutí.

Líbilo by se mi dobrovolně se v sexu partnerce podřídit.

Chtěla bych být své partnerce vydána na milost a nemilost.

Líbilo by se mi bít partnerku na citlivých místech.

Ráda bych svoji partnerku používala jako sexuální hračku.

Chtěla bych, aby měla partnerka nadvládu nad mým tělem.

Líbilo by se mi na trhu koupit otrokyni.

Líbilo by se mi, kdybych předem nevěděla, co všechno budu muset vytrpět.

Ráda bych byla donucena poskytnout své tělo partnerce k ukojení jejího chtíče.

Líbilo by se mi, kdyby mi byla působena bolest dosahující mé hranice.

Chtěla bych být donucena k tomu, abych se své partnerce zcela podřídila.

Líbilo by se mi být donucena k masturbaci před partnerkou.

Chtěla bych, aby má partnerka plnila bez námitky mé příkazy.

Chtěla bych, aby se mi partnerka plně podřídila.

Líbí se mi předem vědět, co se mnou partnerka bude dělat

Líbilo by se mi být přinucena sloužit jako otrokyně.

Chtěla bych cítit podřízenost a poddanost své partnerky.

Líbí se mi, když partnerka nesplní příkaz jen proto, aby byla potrestána.

Líbilo by se mi vydat se partnerce plně na pospas a nechat se mučit.

Ráda bych své partnerce předem oznamovala, že bude následovat bolest, mučení či ponížení a sledovala její reakce.

Chtěla bych slyšet partnerku křičet bolestí nebo v jejím obličeji pozorovat trýzeň a utrpení.

Ráda bych byla bezmocná v okamžicích, kdy je mi působena bolest.

Líbilo by se mi sledovat, že je mi partnerka zcela vydána na pospas.

Vzrušuje mě, když je mi na citlivých místech působena bolest.

Vzrušovalo by mě cítit, že má partnerka strach nebo slyšet ji křičet.

Následující otázky slouží jen pro zjištění anonymních statistických a demografických údajů a pro vaše pohodlí.

Žádný z následujících údajů není poskytován třetím stranám.

E-mail

Na e-mail vám zašleme odkaz na vyplněný dotazník pro případ, že byste ztratili adresu. E-mail není žádným způsobem ukládán.

Věk

Bydliště (kraj)

(Po kliknutí mějte chvíli strpení))

Reklama | Podmínky používání & kontakty
© 2013+ BDSMtest.cz