BDSMtest.czZDARMA

Otestujte se, jak moc jste "BDSM pozitivní"

Pozor, začínáme!

Všechny následující otázky testu jsou povinné, bez nich nelze test správně vyhodnotit.

Líbilo by se mi na trhu koupit otrokyni.

Ráda bych byla bezmocná v okamžicích, kdy je mi působena bolest.

Chtěla bych, aby mě partnerka ponižovala.

Líbilo by se mi, kdybych předem nevěděla, co všechno budu muset vytrpět.

Byla bych ráda, kdyby mi partnerka rozkazovala, co mám dělat.

Ráda bych byla příkazem donucena zadržet orgasmus.

Líbilo by se mi bít partnerku na citlivých místech.

Líbí se mi předem vědět, co se mnou partnerka bude dělat

Líbilo by se mi sledovat, že je mi partnerka zcela vydána na pospas.

Chtěla bych mít tělo partnerky k dispozici k hrátkám.

Líbilo by se mi, kdyby byl můj orgasmus pozdržen tím, že trpím bolestí.

Chtěla bych, aby měla partnerka nadvládu nad mým tělem.

Chtěla bych svoji partnerku přivádět do situací, kdy se stydí (pobyt na veřejnosti bez spodního prádla, se zavedeným vibrátorem apod.)

Vzrušovalo by mě, kdyby mě partnerka přivedla k hranicím, které mi dosud nebyly známy.

Vzrušuje mě, když je mi na citlivých místech působena bolest.

Lákalo by mě v roli katova pacholka trestat jiné osoby.

Líbilo by se mi partnerku kárat a následně trestat za její neposlušnost.

Chtěla bych, aby má partnerka plnila bez námitky mé příkazy.

Chtěla bych, aby se mi partnerka plně podřídila.

Ráda bych svoji partnerku používala jako sexuální hračku.

Líbilo by se mi být tvrdě potrestána.

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka způsobovala bolest, kterou mohu jen stěží vydržet.

Líbilo by se mi, kdyby pro mě partnerka dělala věci, které by normálně nedělala.

Vzrušovalo by mě, kdyby má partnerka musel při sexu či scénce snášet bolest.

Ráda bych své partnerce předem oznamovala, že bude následovat bolest, mučení či ponížení a sledovala její reakce.

Chtěla bych svoji partnerku trápit až k jejím hranicím.

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka zakázala vyvrcholit.

Chtěla bych slyšet partnerku křičet bolestí nebo v jejím obličeji pozorovat trýzeň a utrpení.

Líbilo by se mi zodpovědnost za svou osobu plně předat partnerce.

Chtěla bych být své partnerce vydána na milost a nemilost.

Líbí se mi, když partnerka nesplní příkaz jen proto, aby byla potrestána.

Vzrušovalo by mě, kdybych své partnerce působila bolest prostřednictvím hraček (svorky, kolíčky, vosk, …).

Líbilo by se mi být přinucena sloužit jako otrokyně.

Líbilo by se mi partnerce způsobovat bolest.

Líbilo by se mi být donucena k masturbaci před partnerkou.

Líbilo by se mi vidět na partnerce stopy SM hrátek (otisky po kolíčcích, proužky po bičíku, …).

Líbilo by se mi vydat se partnerce plně na pospas a nechat se mučit.

Líbilo by se mi, kdyby mi byla působena bolest dosahující mé hranice.

Chtěla bych, aby mě mučili cizí lidé.

Ráda bych byla donucena poskytnout své tělo partnerce k ukojení jejího chtíče.

Chtěla bych cítit podřízenost a poddanost své partnerky.

Chtěla bych být donucena k tomu, abych se své partnerce zcela podřídila.

Líbilo by se mi, kdyby má partnerka neplnila příkazy a já ji na základě toho trestala.

Líbilo by se mi dobrovolně se v sexu partnerce podřídit.

Vzrušuje mě, když musím partnerku orálně uspokojit.

Vzrušovalo by mě cítit, že má partnerka strach nebo slyšet ji křičet.

Vzrušovalo by mě, kdybych musela partnerku uspokojit, aniž by mi bylo umožněno mít orgasmus.

Líbilo by se mi být trestána za špatné plnění úkolů či jejich neuposlechnutí.

Líbilo by se mi být v sexu bezmocná a být vydána partnerce na pospas.

Následující otázky slouží jen pro zjištění anonymních statistických a demografických údajů a pro vaše pohodlí.

Žádný z následujících údajů není poskytován třetím stranám.

E-mail

Na e-mail vám zašleme odkaz na vyplněný dotazník pro případ, že byste ztratili adresu. E-mail není žádným způsobem ukládán.

Věk

Bydliště (kraj)

(Po kliknutí mějte chvíli strpení))

Reklama | Podmínky používání & kontakty
© 2013+ BDSMtest.cz