BDSMtest.czZDARMA

Otestujte se, jak moc jste "BDSM pozitivní"

Pozor, začínáme!

Všechny následující otázky testu jsou povinné, bez nich nelze test správně vyhodnotit.

Vzrušovalo by mě, kdyby mě partner přivedl k hranicím, které mi dosud nebyly známy.

Chtěla bych, aby mě partner ponižoval.

Vzrušuje mě, když je mi na citlivých místech působena bolest.

Chtěla bych cítit podřízenost a poddanost svého partnera.

Ráda bych svého partnera používala jako sexuální hračku.

Líbilo by se mi vydat se partnerovi plně na pospas a nechat se mučit.

Vzrušovalo by mě, kdyby můj partner musel při sexu či scénce snášet bolest.

Chtěla bych, aby mě mučili cizí lidé.

Vzrušovalo by mě, kdybych svému partnerovi působila bolest prostřednictvím hraček (svorky, kolíčky, vosk, …).

Líbilo by se mi, kdyby mi partner způsoboval bolest, kterou mohu jen stěží vydržet.

Chtěla bych být donucena k tomu, abych se svému partnerovi zcela podřídila.

Ráda bych byla příkazem donucena zadržet orgasmus.

Líbilo by se mi být donucena k masturbaci před partnerem.

Lákalo by mě v roli katova pacholka trestat jiné osoby.

Chtěla bych mít tělo partnera k dispozici k hrátkám.

Líbilo by se mi zodpovědnost za svou osobu plně předat partnerovi.

Líbilo by se mi partnerovi způsobovat bolest.

Ráda bych byla donucena poskytnout své tělo partnerovi k ukojení jeho chtíče.

Líbilo by se mi být v sexu bezmocná a být vydána partnerovi na pospas.

Chtěla bych být svému partnerovi vydána na milost a nemilost.

Líbilo by se mi dobrovolně se v sexu partnerovi podřídit.

Líbilo by se mi být přinucena sloužit jako otrokyně.

Chtěla bych, aby měl partner nadvládu nad mým tělem.

Chtěla bych, aby můj partner plnil bez námitky mé příkazy.

Chtěla bych svého partnera trápit až k jeho hranicím.

Chtěla bych slyšet partnera křičet bolestí nebo v jeho obličeji pozorovat trýzeň a utrpení.

Líbí se mi, když partner nesplní příkaz jen proto, aby byl potrestán.

Líbilo by se mi, kdyby pro mě partner dělal věci, které by normálně nedělal.

Byla bych ráda, kdyby mi partner rozkazoval, co mám dělat.

Vzrušovalo by mě cítit, že má partner strach nebo slyšet ho křičet.

Líbilo by se mi na trhu koupit otroka.

Líbilo by se mi, kdyby mi byla působena bolest dosahující mé hranice.

Líbilo by se mi být trestána za špatné plnění úkolů či jejich neuposlechnutí.

Líbilo by se mi, kdybych předem nevěděla, co všechno budu muset vytrpět.

Líbilo by se mi, kdyby mi partner zakázal vyvrcholit.

Chtěla bych, aby se mi partner plně podřídil.

Líbilo by se mi být tvrdě potrestána.

Líbí se mi předem vědět, co se mnou partner bude dělat

Líbilo by se mi vidět na partnerovi stopy SM hrátek (otisky po kolíčcích, proužky po bičíku, …).

Líbilo by se mi sledovat, že je mi partner zcela vydán na pospas.

Vzrušovalo by mě, kdybych musela partnera uspokojit, aniž by mi bylo umožněno mít orgasmus.

Ráda bych byla bezmocná v okamžicích, kdy je mi působena bolest.

Líbilo by se mi partnera kárat a následně trestat za jeho neposlušnost.

Chtěla bych svého partnera přivádět do situací, kdy se stydí (pobyt na veřejnosti bez spodního prádla, se zavedeným vibrátorem apod.)

Vzrušuje mě, když musím partnera orálně uspokojit.

Ráda bych svému partnerovi předem oznamovala, že bude následovat bolest, mučení či ponížení a sledovala jeho reakce.

Líbilo by se mi bít partnera na citlivých místech.

Líbilo by se mi, kdyby můj partner neplnil příkazy a já ho na základě toho trestala.

Líbilo by se mi, kdyby byl můj orgasmus pozdržen tím, že trpím bolestí.

Následující otázky slouží jen pro zjištění anonymních statistických a demografických údajů a pro vaše pohodlí.

Žádný z následujících údajů není poskytován třetím stranám.

E-mail

Na e-mail vám zašleme odkaz na vyplněný dotazník pro případ, že byste ztratili adresu. E-mail není žádným způsobem ukládán.

Věk

Bydliště (kraj)

(Po kliknutí mějte chvíli strpení))

Reklama | Podmínky používání & kontakty
© 2013+ BDSMtest.cz