BDSMtest.czZDARMA

Otestujte se, jak moc jste "BDSM pozitivní"

Pozor, začínáme!

Všechny následující otázky testu jsou povinné, bez nich nelze test správně vyhodnotit.

Líbilo by se mi partnerce způsobovat bolest.

Líbilo by se mi na trhu koupit otrokyni.

Vzrušovalo by mě, kdybych musel partnerku uspokojit, aniž by mi bylo umožněno mít orgasmus.

Byl bych rád, kdyby mi partnerka rozkazovala, co mám dělat.

Líbilo by se mi partnerku kárat a následně trestat za její neposlušnost.

Vzrušovalo by mě, kdyby má partnerka musela při sexu či scénce snášet bolest.

Vzrušovalo by mě cítit, že má partnerka strach nebo slyšet jí křičet.

Líbilo by se mi být trestán za špatné plnění úkolů či jejich neuposlechnutí.

Chtěl bych být donucen k tomu, abych se své partnerce zcela podřídil.

Líbilo by se mi dobrovolně se v sexu partnerce podřídit.

Chtěl bych svoji partnerku trápit až k jejím hranicím.

Chtěl bych, aby měla partnerka nadvládu nad mým tělem.

Rád bych byl donucen poskytnout své tělo partnerce k ukojení jejího chtíče.

Chtěl bych, aby mě partnerka ponižovala.

Chtěl bych cítit podřízenost a poddanost své partnerky.

Chtěl bych být své partnerce vydán na milost a nemilost.

Chtěl bych mít tělo partnerky k dispozici k hrátkám.

Rád bych svoji partnerku používal jako sexuální hračku.

Chtěl bych, aby moje partnerka plnila bez námitky mé příkazy.

Líbilo by se mi vydat se partnerce plně na pospas a nechat se mučit.

Líbilo by se mi zodpovědnost za svou osobu plně předat partnerce.

Chtěl bych slyšet partnerku křičet bolestí nebo v jejím obličeji pozorovat trýzeň a utrpení.

Líbilo by se mi být tvrdě potrestán.

Líbilo by se mi, kdyby má partnerka neplnila příkazy a já ji na základě toho trestal.

Chtěl bych svoji partnerku přivádět do situací, kdy se stydí (pobyt na veřejnosti bez spodního prádla, se zavedeným vibrátorem apod.)

Líbilo by se mi být přinucen sloužit jako otrok.

Líbilo by se mi, kdyby byl můj orgasmus pozdržen tím, že trpím bolestí.

Líbilo by se mi, kdyby mi byla působena bolest dosahující mé hranice.

Vzrušovalo by mě, kdybych své partnerce působil bolest prostřednictvím hraček (svorky, kolíčky, vosk, …).

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka způsobovala bolest, kterou mohu jen stěží vydržet.

Líbí se mi, když partnerka nesplní příkaz jen proto, aby byla potrestána.

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka zakázala vyvrcholit.

Líbilo by se mi, kdybych předem nevěděl, co všechno budu muset vytrpět.

Líbilo by se mi být donucen k masturbaci před partnerkou.

Líbilo by se mi vidět na partnerce stopy SM hrátek (otisky po kolíčcích, proužky po bičíku, …).

Líbilo by se mi být v sexu bezmocný a být vydán partnerce na pospas.

Vzrušovalo by mě, kdyby mě partnerka přivedla k hranicím, které mi dosud nebyly známy.

Vzrušuje mě, když musím partnerku orálně uspokojit.

Lákalo by mě v roli katova pacholka trestat jiné osoby.

Rád bych byl příkazem donucen zadržet orgasmus.

Líbí se mi předem vědět, co se mnou partnerka bude dělat

Líbilo by se mi, kdyby pro mě partnerka dělala věci, které by normálně nedělala.

Vzrušuje mě, když je mi na citlivých místech působena bolest.

Chtěl bych, aby se mi partnerka plně podřídila.

Rád bych své partnerce předem oznamoval, že bude následovat bolest, mučení či ponížení a sledoval její reakce.

Líbilo by se mi bít partnerku na citlivých místech.

Rád bych byl bezmocný v okamžicích, kdy je mi působena bolest.

Chtěl bych, aby mě mučili cizí lidé.

Líbilo by se mi sledovat, že je mi partnerka zcela vydána na pospas.

Následující otázky slouží jen pro zjištění anonymních statistických a demografických údajů a pro vaše pohodlí.

Žádný z následujících údajů není poskytován třetím stranám.

E-mail

Na e-mail vám zašleme odkaz na vyplněný dotazník pro případ, že byste ztratili adresu. E-mail není žádným způsobem ukládán.

Věk

Bydliště (kraj)

(Po kliknutí mějte chvíli strpení))

Reklama | Podmínky používání & kontakty
© 2013+ BDSMtest.cz