BDSMtest.czZDARMA

Otestujte se, jak moc jste "BDSM pozitivní"

Pozor, začínáme!

Všechny následující otázky testu jsou povinné, bez nich nelze test správně vyhodnotit.

Líbilo by se mi být trestán za špatné plnění úkolů či jejich neuposlechnutí.

Chtěl bych svoji partnerku trápit až k jejím hranicím.

Chtěl bych být donucen k tomu, abych se své partnerce zcela podřídil.

Vzrušovalo by mě, kdyby má partnerka musela při sexu či scénce snášet bolest.

Rád bych své partnerce předem oznamoval, že bude následovat bolest, mučení či ponížení a sledoval její reakce.

Líbilo by se mi, kdyby mi byla působena bolest dosahující mé hranice.

Líbilo by se mi, kdyby byl můj orgasmus pozdržen tím, že trpím bolestí.

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka způsobovala bolest, kterou mohu jen stěží vydržet.

Chtěl bych mít tělo partnerky k dispozici k hrátkám.

Líbilo by se mi vidět na partnerce stopy SM hrátek (otisky po kolíčcích, proužky po bičíku, …).

Chtěl bych, aby moje partnerka plnila bez námitky mé příkazy.

Chtěl bych svoji partnerku přivádět do situací, kdy se stydí (pobyt na veřejnosti bez spodního prádla, se zavedeným vibrátorem apod.)

Líbilo by se mi být v sexu bezmocný a být vydán partnerce na pospas.

Chtěl bych, aby měla partnerka nadvládu nad mým tělem.

Líbilo by se mi být tvrdě potrestán.

Chtěl bych být své partnerce vydán na milost a nemilost.

Chtěl bych, aby se mi partnerka plně podřídila.

Rád bych byl příkazem donucen zadržet orgasmus.

Líbilo by se mi, kdyby pro mě partnerka dělala věci, které by normálně nedělala.

Líbilo by se mi, kdyby má partnerka neplnila příkazy a já ji na základě toho trestal.

Líbí se mi, když partnerka nesplní příkaz jen proto, aby byla potrestána.

Líbilo by se mi na trhu koupit otrokyni.

Líbilo by se mi, kdybych předem nevěděl, co všechno budu muset vytrpět.

Líbilo by se mi partnerku kárat a následně trestat za její neposlušnost.

Vzrušovalo by mě, kdyby mě partnerka přivedla k hranicím, které mi dosud nebyly známy.

Chtěl bych slyšet partnerku křičet bolestí nebo v jejím obličeji pozorovat trýzeň a utrpení.

Vzrušovalo by mě cítit, že má partnerka strach nebo slyšet jí křičet.

Líbilo by se mi sledovat, že je mi partnerka zcela vydána na pospas.

Líbilo by se mi zodpovědnost za svou osobu plně předat partnerce.

Líbilo by se mi dobrovolně se v sexu partnerce podřídit.

Vzrušuje mě, když je mi na citlivých místech působena bolest.

Líbilo by se mi, kdyby mi partnerka zakázala vyvrcholit.

Rád bych svoji partnerku používal jako sexuální hračku.

Vzrušovalo by mě, kdybych své partnerce působil bolest prostřednictvím hraček (svorky, kolíčky, vosk, …).

Chtěl bych, aby mě partnerka ponižovala.

Rád bych byl donucen poskytnout své tělo partnerce k ukojení jejího chtíče.

Chtěl bych, aby mě mučili cizí lidé.

Vzrušuje mě, když musím partnerku orálně uspokojit.

Byl bych rád, kdyby mi partnerka rozkazovala, co mám dělat.

Líbilo by se mi vydat se partnerce plně na pospas a nechat se mučit.

Chtěl bych cítit podřízenost a poddanost své partnerky.

Líbilo by se mi partnerce způsobovat bolest.

Líbí se mi předem vědět, co se mnou partnerka bude dělat

Líbilo by se mi bít partnerku na citlivých místech.

Rád bych byl bezmocný v okamžicích, kdy je mi působena bolest.

Líbilo by se mi být donucen k masturbaci před partnerkou.

Líbilo by se mi být přinucen sloužit jako otrok.

Vzrušovalo by mě, kdybych musel partnerku uspokojit, aniž by mi bylo umožněno mít orgasmus.

Lákalo by mě v roli katova pacholka trestat jiné osoby.

Následující otázky slouží jen pro zjištění anonymních statistických a demografických údajů a pro vaše pohodlí.

Žádný z následujících údajů není poskytován třetím stranám.

E-mail

Na e-mail vám zašleme odkaz na vyplněný dotazník pro případ, že byste ztratili adresu. E-mail není žádným způsobem ukládán.

Věk

Bydliště (kraj)

(Po kliknutí mějte chvíli strpení))

Reklama | Podmínky používání & kontakty
© 2013+ BDSMtest.cz