BDSMtest.czZDARMA

Otestujte se, jak moc jste "BDSM pozitivní"

Pozor, začínáme!

Všechny následující otázky testu jsou povinné, bez nich nelze test správně vyhodnotit.

Byl bych rád, kdyby mi partner rozkazoval, co mám dělat.

Chtěl bych, aby mě mučili cizí lidé.

Líbilo by se mi zodpovědnost za svou osobu plně předat partnerovi.

Vzrušuje mě, když musím partnera orálně uspokojit.

Chtěl bych svého partnera trápit až k jeho hranicím.

Líbilo by se mi být donucen k masturbaci před partnerem.

Líbilo by se mi být v sexu bezmocný a být vydán partnerovi na pospas.

Rád bych svému partnerovi předem oznamoval, že bude následovat bolest, mučení či ponížení a sledoval jeho reakce.

Líbilo by se mi být přinucen sloužit jako otrok.

Líbilo by se mi být trestán za špatné plnění úkolů či jejich neuposlechnutí.

Líbilo by se mi, kdybych předem nevěděl, co všechno budu muset vytrpět.

Líbilo by se mi, kdyby byl můj orgasmus pozdržen tím, že trpím bolestí.

Vzrušovalo by mě, kdyby můj partner musela při sexu či scénce snášet bolest.

Chtěl bych, aby mě partner ponižoval.

Rád bych svého partnera používal jako sexuální hračku.

Rád bych byl příkazem donucen zadržet orgasmus.

Chtěl bych, aby se mi partner plně podřídil.

Rád bych byl bezmocný v okamžicích, kdy je mi působena bolest.

Líbilo by se mi, kdyby mi partner zakázal vyvrcholit.

Líbilo by se mi být tvrdě potrestán.

Líbilo by se mi vydat se partnerovi plně na pospas a nechat se mučit.

Líbilo by se mi vidět na partnerovi stopy SM hrátek (otisky po kolíčcích, proužky po bičíku, …).

Chtěl bych být svému partnerovi vydán na milost a nemilost.

Chtěl bych, aby měl partner nadvládu nad mým tělem.

Chtěl bych, aby můj partner plnil bez námitky mé příkazy.

Líbilo by se mi, kdyby pro mě partner prováděl věci, které by normálně nedělal.

Líbilo by se mi bít partnera na citlivých místech.

Chtěl bych slyšet partnera křičet bolestí nebo v jeho obličeji pozorovat trýzeň a utrpení.

Líbí se mi, když partner nesplní příkaz jen proto, aby byl potrestán.

Líbilo by se mi, kdyby mi partner způsoboval bolest, kterou mohu jen stěží vydržet.

Vzrušovalo by mě, kdyby mě partner přivedl k hranicím, které mi dosud nebyly známy.

Líbilo by se mi sledovat, že je mi partner zcela vydána na pospas.

Líbí se mi předem vědět, co se mnou partner bude dělat

Vzrušovalo by mě cítit, že má partner strach nebo slyšet ho křičet.

Chtěl bych cítit podřízenost a poddanost svého partnera.

Rád bych byl donucen poskytnout své tělo partnerovi k ukojení jeho chtíče.

Líbilo by se mi, kdyby mi byla působena bolest dosahující mé hranice.

Líbilo by se mi na trhu koupit otroka.

Vzrušovalo by mě, kdybych svému partnerovi působil bolest prostřednictvím hraček (svorky, kolíčky, vosk, …).

Líbilo by se mi dobrovolně se v sexu partnerovi podřídit.

Lákalo by mě v roli katova pacholka trestat jiné osoby.

Chtěl bych mít tělo partnera k dispozici k hrátkám.

Vzrušuje mě, když je mi na citlivých místech působena bolest.

Chtěl bych svého partnera přivádět do situací, kdy se stydí (pobyt na veřejnosti bez spodního prádla, se zavedeným vibrátorem apod.)

Líbilo by se mi partnerovi způsobovat bolest.

Chtěl bych být donucen k tomu, abych se svému partnerovi zcela podřídil.

Líbilo by se mi, kdyby můj partner neplnil příkazy a já ho na základě toho trestal.

Vzrušovalo by mě, kdybych musel partnera uspokojit, aniž by mi bylo umožněno mít orgasmus.

Líbilo by se mi partnera kárat a následně trestat za jeho neposlušnost.

Následující otázky slouží jen pro zjištění anonymních statistických a demografických údajů a pro vaše pohodlí.

Žádný z následujících údajů není poskytován třetím stranám.

E-mail

Na e-mail vám zašleme odkaz na vyplněný dotazník pro případ, že byste ztratili adresu. E-mail není žádným způsobem ukládán.

Věk

Bydliště (kraj)

(Po kliknutí mějte chvíli strpení))

Reklama | Podmínky používání & kontakty
© 2013+ BDSMtest.cz