BDSMtest.czZDARMA

Otestujte se, jak moc jste "BDSM pozitivní"

Pozor, začínáme!

Všechny následující otázky testu jsou povinné, bez nich nelze test správně vyhodnotit.

Líbilo by se mi, kdyby mi partner způsoboval bolest, kterou mohu jen stěží vydržet.

Chtěl bych, aby se mi partner plně podřídil.

Líbilo by se mi dobrovolně se v sexu partnerovi podřídit.

Líbilo by se mi bít partnera na citlivých místech.

Vzrušovalo by mě, kdyby můj partner musela při sexu či scénce snášet bolest.

Vzrušovalo by mě, kdybych svému partnerovi působil bolest prostřednictvím hraček (svorky, kolíčky, vosk, …).

Chtěl bych, aby měl partner nadvládu nad mým tělem.

Líbilo by se mi být v sexu bezmocný a být vydán partnerovi na pospas.

Líbilo by se mi být trestán za špatné plnění úkolů či jejich neuposlechnutí.

Rád bych svého partnera používal jako sexuální hračku.

Chtěl bych svého partnera přivádět do situací, kdy se stydí (pobyt na veřejnosti bez spodního prádla, se zavedeným vibrátorem apod.)

Rád bych byl bezmocný v okamžicích, kdy je mi působena bolest.

Byl bych rád, kdyby mi partner rozkazoval, co mám dělat.

Líbilo by se mi, kdyby mi partner zakázal vyvrcholit.

Chtěl bych být donucen k tomu, abych se svému partnerovi zcela podřídil.

Lákalo by mě v roli katova pacholka trestat jiné osoby.

Líbilo by se mi být přinucen sloužit jako otrok.

Vzrušovalo by mě, kdybych musel partnera uspokojit, aniž by mi bylo umožněno mít orgasmus.

Vzrušuje mě, když musím partnera orálně uspokojit.

Líbilo by se mi, kdyby můj partner neplnil příkazy a já ho na základě toho trestal.

Líbilo by se mi partnerovi způsobovat bolest.

Líbilo by se mi vydat se partnerovi plně na pospas a nechat se mučit.

Chtěl bych, aby mě partner ponižoval.

Rád bych byl donucen poskytnout své tělo partnerovi k ukojení jeho chtíče.

Líbilo by se mi vidět na partnerovi stopy SM hrátek (otisky po kolíčcích, proužky po bičíku, …).

Líbilo by se mi sledovat, že je mi partner zcela vydána na pospas.

Vzrušuje mě, když je mi na citlivých místech působena bolest.

Chtěl bych, aby mě mučili cizí lidé.

Vzrušovalo by mě, kdyby mě partner přivedl k hranicím, které mi dosud nebyly známy.

Líbilo by se mi, kdyby mi byla působena bolest dosahující mé hranice.

Líbilo by se mi partnera kárat a následně trestat za jeho neposlušnost.

Líbí se mi, když partner nesplní příkaz jen proto, aby byl potrestán.

Chtěl bych mít tělo partnera k dispozici k hrátkám.

Líbilo by se mi, kdyby byl můj orgasmus pozdržen tím, že trpím bolestí.

Líbilo by se mi, kdybych předem nevěděl, co všechno budu muset vytrpět.

Líbilo by se mi zodpovědnost za svou osobu plně předat partnerovi.

Chtěl bych být svému partnerovi vydán na milost a nemilost.

Líbilo by se mi být donucen k masturbaci před partnerem.

Chtěl bych slyšet partnera křičet bolestí nebo v jeho obličeji pozorovat trýzeň a utrpení.

Chtěl bych, aby můj partner plnil bez námitky mé příkazy.

Líbilo by se mi na trhu koupit otroka.

Líbilo by se mi, kdyby pro mě partner prováděl věci, které by normálně nedělal.

Líbí se mi předem vědět, co se mnou partner bude dělat

Rád bych svému partnerovi předem oznamoval, že bude následovat bolest, mučení či ponížení a sledoval jeho reakce.

Chtěl bych svého partnera trápit až k jeho hranicím.

Rád bych byl příkazem donucen zadržet orgasmus.

Líbilo by se mi být tvrdě potrestán.

Chtěl bych cítit podřízenost a poddanost svého partnera.

Vzrušovalo by mě cítit, že má partner strach nebo slyšet ho křičet.

Následující otázky slouží jen pro zjištění anonymních statistických a demografických údajů a pro vaše pohodlí.

Žádný z následujících údajů není poskytován třetím stranám.

E-mail

Na e-mail vám zašleme odkaz na vyplněný dotazník pro případ, že byste ztratili adresu. E-mail není žádným způsobem ukládán.

Věk

Bydliště (kraj)

(Po kliknutí mějte chvíli strpení))

Reklama | Podmínky používání & kontakty
© 2013+ BDSMtest.cz